Oilcard Logo

услуги

Доставка на горива на едро

видове горива

Висококачествени горива

Предлагаме различни видове висококачествени горива на изключително конкурентни цени, спрямо пазарните:

начин на работа

Доверете се на нас

Съхранение

Разполагаме със складова база за петролни продукти на територията на град София, собствен специализиран автотранспорт, отговарящ на „Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)“ и снабден с преливни средства и съоръжения и оборудване за разтоварване, дори и на труднодостъпни места.

Доставка

При доставка се спазва „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол“, като всяка партида се съпровожда от необходимите документи за количеството и качеството на доставяните нефтопродукти.

Екип

Служителите, ангажирани с тази дейност на фирмата, притежават дългогодишен опит и квалификация, които са предпоставка за качествено изпълнение на доставките и коректно отношение към клиентите.

Имате въпроси или нужда от помощ? Свържете се с нас!

Ойлкарт

Вашият надежден партньор на път

С повече от 30 години опит ние специализираме в предоставянето на широк набор от услуги, подходящи за всеки транспортен бизнес