Oilcard Logo

услуги

Плащане на пътни такси

вашият партньор на път

Бордови устройства

Бързо преминаване през пунктовете

Бордовите устройства са начин за по-бързо и лесно преминаване през пунктовете за плащане на таксибез необходимост от спиране, редене на опашки и плащания в брой. Начисляването става автоматично, което се сигнализира с постоянно светеща зелена светлина. А когато устройството е едно и обхваща много страни, не се налага смяната му при навлизането в друга държава.

Лесна инсталация и поддръжка

Устройството се монтира на видимо място върху предното стъкло така, че да не пречи на шофьора, исвързва по един от следните два начина: към запалката на превозното средство или директно към неговото захранване. Софтуерните актуализации се извършват дистанционно, автоматично и без чужда намеса, когато устройството е включено.

Опростено фактуриране

Процесът на фактуриране е оптимизиран и се случва два пъти месечно. Освен фактурата получавате и подробна разбивка на всичките начислени такси.

тагове

Тагове в Сърбия

Всички наши клиенти могат допълнително да си поръчат така наречените тагове, с които да заплащат пътните такси в Сърбия. Те работят по малко по-различен начин от повечето бордови устройства, като сигнализират със звук вместо светлина успешното заплащане.

видове dkv box

DKV BOX EUROPE

както и:

Предвижда се занапред да влязат Словения, Чехия, Хърватия и Дания.

Освен DKV BOX EUROPE предлагаме още и DKV BOX ITALIA, DKV BOX ITALIA FLEET, DKV BOX TIS PL, DKV BOX REETS, DKV BOX SELECT и DKV BOX SCANDIC в зависимост от Вашите нужди. За повече информация се свържете с нас.

Освен бордовите устройства, които включват множество страни, предлагаме и локални машинки за повечето изброени държави. За повече информация се свържете с нас.