Oilcard Logo

услуги

Възстановяване на акциз

Възстановяване на акциз

Какво представлява?

Всички транспортни фирми, със седалище в ЕС, могат да предявят иск за възстановяване на акциз, платен в Белгия, Франция, Италия, Унгария, Словения, Хърватия и Испания. Изискванията и процедурите са различни според страната.

Изпратете ни всички Ваши фактури и ние ще ги обработим без административни за Вас спънки. Ще проверим дали начислените суми за акциз са възстановими и ще подадем исковете към съответните митническите власти. По този начин ние Ви спестяваме време и средства, които да вложите в други бизнес дейности.

изисквания

Изисквания за възстановяване на акциз

При превоз на стоки:

Технически допустимата максимална маса (F.1) да е поне 7,5 тона.

При превоз на пътници:

Броят места (S.1) да е поне 8 + 1.

Допълнително изисквания

Някои страни имат допълнителни изисквания.